ΕΡΓΑΝΗ: Μεικτός μισθός έως 600 ευρώ για έναν στους τρεις εργαζόμενους το 2017

μισθο

Ένας στους τρεις εργαζόμενους στην χώρα παίρνει μεικτό μισθό έως 600 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού τεύχους του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», που δημοσίευσε η ΕΡΓΑΝΗ και αφορούν την απασχόληση το 2017 στον ιδιωτικό τομέα που καταγράφηκε το 2017 σε σύγκριση με το 2016.

Από τα στοιχεία, τα οποία δεν είναι μηνιαία αλλά αφορούν συγκεντρωτικά στοιχεία για την τρέχουσα χρονιά, προκύπτει ότι:

Οι εργαζόμενοι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση στην Ελλάδα ανέρχονται σε 413.285 ή το 22,65% των εργαζομένων και οι αποδοχές τους φτάνουν τα 500 ευρώ μεικτά.

Εως 700 ευρώ είναι οι αποδοχές του 8,81% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Εως 800 ευρώ αποδοχές έχουν 160.175 εργαζόμενοι

Από τα ίδια στοιχεία, τα οποία αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα, μισθούς άνω των 3.000 ευρώ εξασφαλίζουν 50 χιλ. εργαζόμενοι ή το 2,74% του συνόλου

Αυξημένος κατά 7,16% ο αριθμός των εργαζομένων

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2017 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2016, κατά 121.913 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 7,16 %.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2017 οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.824.437, ενώ το 2016 ανέρχονταν σε 1.702.524. Από τις 121.913 νέες θέσεις εργασίας, το 70% (86.120) είναι πλήρους απασχόλησης και το 30% (35.793) μερικής απασχόλησης.

erg2

Στο 68,84% η πλήρης απασχόληση

Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2017 ανέρχεται σε 68,44% ενώ το 2016 ήταν 68,28%, παραμένει δηλαδή σταθερό.

Επίσης, κατά το έτος 2017 καταγράφηκαν 14.085 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2016, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση σε ετήσια βάση κατά 6,04%. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2017 ανέρχονται σε 247.236, ενώ για το 2016 ανέρχονταν σε 233.151.

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των ετών 2014 και 2017, προκύπτει αύξηση της απασχόλησης κατά 293.258 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 19,15%.

Από τις 293.258 επιπλέον θέσεις εργασίας, το 63% (184.879) είναι πλήρους απασχόλησης και το 37% (108.379) μερικής απασχόλησης.

Στο διάστημα 2014-2017, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν από 1.063.768 σε 1.248.647, δηλαδή κατά 17,37%.There are no comments

Add yours