Ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ φέρνουν οι νέες αντικειμενικές αξίες…

9-4

Δεν είναι μόνο ο ΕΝΦΙΑ, κύριος και συμπληρωματικός. Είναι άλλοι 19 φόροι που πρόκειται να επηρεαστούν από την προγραμματισμένη για τον ερχόμενο Μάρτιο αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.

Βασική επιδίωξη αλλά και δέσμευση στο μνημόνιο είναι οι νέες αντικειμενικές αξίες να είναι «ευθυγραμμισμένες” με τις εμπορικές αξίες.

Η αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης δεν θα είναι μόνο προς τα κάτω. Θα υπάρξουν, και περιοχές όπου οι τιμές ζώνης θα αυξηθούν αφού είναι χαμηλότερες των εμπορικών. Οι περιοχές στις οποίες αναμένονται αυξήσεις στις τιμές ζώνης σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης χαμηλού εισοδηματικού προφίλ.

Οι φόροι που υπολογίζονται βάσει των αντικειμενικών αξιών είναι οι εξής:

  1. Κύριος ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή ευρώ ανά κλιμάκιο τιμής ζώνης.
  2. Συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία του συνόλου της ατομικής ακίνητης ιδιοκτησίας κάθε φορολογούμενου με αφορολόγητο όριο 250.000.
  3. ΤΑΠ. Εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.
  4. ΦΠΑ στα νέα ακίνητα: Υπολογίζεται με συντελεστή 24% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.
  5. Φόρος μεταβίβασης: Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων που υπολογίζεται με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.
  6. Φόρος χρησικτησίας: Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων, που υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.
  7. Φόρος ανταλλαγής: Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%.
  1. Δημοτικός φόρος. Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης.


There are no comments

Add yours