Τι απαιτείται για την υποβολή της αίτησης και τη λήψη της σχετικής απάντησης

Από σήμερα μπορούν οι πολίτες να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις προς την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της εξακρίβωσης στοιχείων για ανασφάλιστα οχήματα.

Επί της ουσίας τίθενται σε ισχύ υπηρεσίες του Οδηγού του Πολίτη ώστε οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς να χρειασθεί να μετακινηθούν, να εξυπηρετηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για την καταχώρηση των στοιχείων οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται στον Οδηγό του Πολίτη της Περιφέρειας Αττικής και στο Portal της Περιφέρειας τις σχετικές υπηρεσίες «Καταχώρηση Ι.Χ. μετά από δήλωση κλοπής» και «Οριστική διαγραφή οχήματος». Οι υπηρεσίες προσφέρονται διακριτά για φυσικά πρόσωπα και Νομικά πρόσωπα.

Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση και ο έλεγχος της αίτησης και της περαιτέρω διοικητικής διαδικασίας, οι πολίτες θα ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα ότι έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής τους και αναλυτικές πληροφορίες για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα αναρτώνται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων και απαντήσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Πρόσβαση στο αποθετήριο εγγράφων και απαντήσεων κάθε πολίτης θα λαμβάνει με επίσκεψή του στο portal της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

Βήμα προς βήμα η διαδικασία ψηφιακής καταχώρισης των στοιχείων

Α) Για την υποβολή της αίτησης:

Βήμα 1: Επίσκεψη στο portal της Περιφέρειας

Βήμα 2: Επιλογή της ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης “Οδηγός του Πολίτη”.

Βήμα 3: Εντοπισμός της υπηρεσίας σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα και επιλογή της κατάλληλης υπηρεσίας για πολίτες ή επιχειρήσεις.

Βήμα 4: Μεταφόρτωση (download) της αίτησης από τον οδηγό στον προσωπικό υπολογιστή και συμπλήρωση της αίτησης με τη χρήση κειμενογράφου. Η αίτηση πρέπει να φέρει υπογραφή και να επισυναφθεί σε μορφή PDF αφού ψηφιοποιηθεί.

Βήμα 5: Επιλογή της καρτέλας “ψηφιακή εξυπηρέτηση”. Συμπλήρωση διαδοχικά των προσωπικών στοιχείων, συμπλήρωση, των στοιχείων επικοινωνίας, μεταφόρτωση της αίτησης με τη μορφή επισυναπτόμενου αρχείου (υπογεγραμμένο PDF), μεταφόρτωση των δικαιολογητικών, υποβολή της αίτησης. Λήψη του μοναδικού αριθμού εξυπηρέτησης, λήψη αποδεικτικού email.

Β) Για τη λήψη της απάντησης:

Βήμα 1: Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας ο πολίτης θα παραλάβει ενημερωτικό SMS ώστε να μεταβεί στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων και απαντήσεων για αναλυτική ενημέρωσή του επί της επεξεργασίας της αίτησής του.

Βήμα 2: Επίσκεψη στο portal της Περιφέρειας

Βήμα 3: Επιλογή της ψηφιακής πλατφόρμας “ψηφιακό αποθετήριο”. Συμπλήρωση του ΑΦΜ και του μοναδικού αριθμού εξυπηρέτησης, εμφάνιση ολοκληρωμένης απάντησης.