ΟΑΕΔ: Πρόσληψη 1.882 ατόμων για την κάλυψη αναγκών στα hotspots

2342

Στην έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη 1.882 ατόμων προχωράει τις επόμενες ημέρες ο ΟΑΕΔ για την κάλυψη αναγκών σε Κέντρα Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων (hotspots).

Η πρόσληψη θα γίνει για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών και όσοι επιλεγούν θα απα- σχοληθούν σε δομές των Περιφερει- ών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανα- τολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι 376 βοηθητικών εργασιών καθαριότητας ΥΕ, 332 γενικών καθηκόντων ΥΕ, 227 βοηθητικού φυλακτικού προ- σωπικού ΔΕ, 121 διοικητικού ή διοι- κητικού – οικονομικού ή διοικητικών γραμματέων ΠΕ, 111 νοσηλευτών ΔΕ, 97 κοινωνικών λειτουργών ΠΕ ή ΤΕ, 72 ψυχολόγων ΠΕ, 71 ηλεκτρολόγων ΔΕ, 71 υδραυλικών ΔΕ, 70 δασκάλων ΠΕ, 63 βρεφονηπιοκόμων ΔΕ, 52 διοικητικού ή διοικητικού – οικονομικού ή διοικητικών γραμματέων ΔΕ, 44 νοση- λευτών ΠΕ ή ΤΕ, 41 νηπιαγωγών ΠΕ, 34 logistics ΤΕ, 22 οικοδόμων ΔΕ, 21 ψυκτικών ΔΕ, 18 καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ, 14 πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ, 10 διοικητικού ή διοικητικού – οικονομικού ή διοικητικών γραμματέων ΤΕ, 9 οδηγών ΔΕ, 3 κομμωτικής τέχνης ΔΕ και από μία θέση τοπογράφων μηχανικών ΠΕ, πολιτικών μηχανικών ΠΕ και μηχανολόγων μηχανικών ΤΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Για την επιλογή, τα κριτήρια μοριοδότησης θα είναι:

  • Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελου- μένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατη- γορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
  • Η αναπηρία ωφελουμένου σε ποσο- στό 50% και άνω.
  • Το ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
  • Η ηλικία.
  • Ο αριθμός ανήλικων τέκνων.
  • Εάν είναι γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Η εντοπιότητα, βάση της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου.
  • Εάν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), πρώην Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ, ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ. Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ για ωφελουμένους έως 25 ετών και στα 619 ευρώ για ωφελουμένους άνω των 25 ετών.

Παράλληλα, για όσους απαιτηθεί να μετακινηθούν από τον τόπο διαμονής τους προβλέπεται και μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ. Οι ωφελούμενοι θα έχουν κανονικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Με την έκδοση της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

 There are no comments

Add yours