Αλλαγές στις εισφορές μισθωτών και επαγγελματιών

eisfores-misthwtwhn

Αλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας στις εισφορές μισθωτών και επαγγελματιών το οποίο τίθεται προς ψήφιση στη Βουλή. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που ενεργοποιήθηκαν από το 2017 και ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης -το νέο ταμείο δηλαδή που αντικαθιστά το ΙΚΑ.

Ο Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης του ΕΦΚΑ θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και όχι με Προεδρικό Διάταγμα, ενώ επανακαθορίζεται η συγκρότηση διάφορων κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο νέος φορέας ασφάλισης.

Στο νομοσχέδιο αυτό δεν διευκρινίζεται αν η καταβολή των εισφορών του εισοδήματος που προκύπτουν από το μπλοκάκι (20% για κύρια σύνταξη και 6,95% για ασθένεια) θα γίνεται από τον ίδιο τον ελεύθερο επαγγελματία ή τον αυτοαπασχολούμενο​.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καθορίζεται ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών για τους μισθωτούς, διπλή καταβολή ασφαλίστρων για όσους ελεύθερους επαγγελματίες λαμβάνουν χρήματα και από μισθωτή μερική απασχόληση, όπως επίσης και προσαυξήσεις σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμής των ποσών που προβλέπονται για την ασφάλιση.

Πιο αναλυτικά με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, το ελάχιστο όριο με βάση το οποίο θα υπολογίζεται το ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση καθώς και των εργοδοτών τους διαμορφώνεται στα 586,08 ευρώ. Τα χρήματα αυτά αντιστοιχούν σήμερα στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου εργαζομένου άνω των 25 ετών.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, όμως, την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και την ύπαρξη του λεγόμενου… υποκατώτατου μισθού των 510,95 ευρώ για νέους έως 25 ετών, το νέο όριο φέρνει μειώσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται βάσει μεγαλύτερου ποσού, το οποίο όμως δεν λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.

Για τους επαγγελματίες που αμείβονται με «μπλοκάκι» και απασχολούνται παράλληλα ως μισθωτοί με καθεστώς μερικής απασχόλησης, η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού των 586,08 ευρώ θα διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης. Στο νομοσχέδιο δεν διευκρινίζεται αν η καταβολή των εισφορών του εισοδήματος που προκύπτουν από το μπλοκάκι (20% για κύρια σύνταξη και 6,95% για ασθένεια) θα γίνεται από τον ίδιο τον ελεύθερο επαγγελματία ή τον αυτοαπασχολούμενο.

Παράλληλα, καθιερώνεται η μερική μηνιαία καταβολή και ο μεταγενέστερος συμψηφισμός (μέσω μεταφοράς) των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών, έτσι ώστε τα καταβληθέντα ποσά να μην ξεπερνούν συνολικά το τελικό ύψος που απαιτείται σε ετήσια βάση.

​Προβλέπεται η σταδιακή αύξηση έως την 1η Ιανουαρίου 2020 των εργοδοτικών εισφορών για τον κλάδο σύνταξης του ΕΦΚΑ των απασχολουμένων μισθωτών-ασφαλισμένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Επίσης επισημαίνεται στη σχετική διάταξη ότι «Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό θα μεταφέρεται ως πιστωμένο και θα συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος».

Τέλος προβλέπεται η σταδιακή αύξηση έως την 1η Ιανουαρίου 2020 των εργοδοτικών εισφορών για τον κλάδο σύνταξης του ΕΦΚΑ των απασχολουμένων μισθωτών-ασφαλισμένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Ειδικότερα, οι ασφαλισμένοι από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα καταβάλλουν για σύνταξη ποσοστό 6,67%, ενώ οι εργοδότες θα πρέπει να πληρώνουν από αυτόν τον μήνα το 7,5%, το οποίο αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 ώστε την 1η Ιανουαρίου 2020 να φθάσει στο 13,33%. Ταυτόχρονα προβλέπεται η απόδοση από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πόρων που έχουν βεβαιωθεί υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ.There are no comments

Add yours